Laenud

Keda näeme Hea Koostöö laenajana?

Inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid, kes otsivad alternatiivi tavapanga laenule ja kellel on teadmised, oskused, kogemused ning võimekus edukalt hakkama saada tegevustega, mis parandavad elukeskkonda kõigi jaoks.

Hea Koostöö HLÜ annab laenu nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele. Laenusaaja peab olema HLÜ liige. Laenutaotlejalt küsitakse laenuga rahastatava tegevuse vastavust HLÜ põhiväärtustele.

 

Dokumendid

Finantseerimistoodete lepingueelne teave füüsiline isik

Füüsilise isiku laenulepingu tüüptingimused

Laenutaotlus füüsilisele isikule

Laenutaotlus juriidilisele isikule