NÕUKOGU

riinu

Riinu Lepa

Olen sotsiaalne ettevõtja juhtides talukaupa vahendava ühingu Tagurpidi Lavka tegevust. Sotsiaalne ettevõtlus on mulle laiemalt huvi pakkuv ning
oma panuse valdkonna arengusse annan ma Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liikmena ning sotsiaalse ettevõtluse külalisõppejõuna EBSis ja TLÜs. Jätkusuutlik majandamine, väärtuspõhine ettevõtlus ja pangandus on minu huvi olnud viimastel aastatel nii teoorias kui praktikas. Ma olen ökokogukonna Väike Jalajälg üks eestvedajatest.

 

Toomase portree

Toomas Trapido

Olen otsinud vastuseid küsimusele, kuidas inimesed saavad loodusega kooskõlas elada ning sellest lähtuvalt aidanud mitmel moel kaasa ökoloogilise eluviisi levikule Eestis ja laiemaltki. Olen õppinud ülikoolis bioloogiat, hiljem ka veebirakenduste tegemist, juhtinud Eestimaa Looduse Fondi, olnud neli aastat riigikogu liige ja Teeme Ära üks algatajatest.
Eetilise panganduse vastu hakkasin huvi tundma 2000. aastate alguses, sest raha ja rahasüsteemide mõju loodusele ning ühiskonnale on tohutu. Siis puutusin kokku Merkur panga juhi Lars Pehrsoniga, tutvustasin täiendrahade võimalusi Eestis ning hakkasin mõtlema Eestis tegutseva eetilise rahandusasutuse loomise peale.

Rainer Eidemiller

Olen erialalt jurist ning praegu riigiametnik, ent suure osa oma ajast olen panustanud vabakondlikesse algatustesse Paides ja Türil, sh olen olnud nii Paide SRIKi kui Wabalinna maja asutajate ja arendajate hulgas, kus lisaks kestliku maailmavaate toetamisele on muuhulgas mängitud läbi ka kogukondliku raha kasutamine. Olen hea meelega abiks seal, kus pannakse õlg alla kestlikku ja kogukondlikku mõttelaadi toetavatele ettevõtmistele, eriti kui eesmärgiks on kohaliku majandusliku võimekuse kasvatamine. Minu arvates annab selles olulise panuse ka eetilisele pangandusele sihitud Heapank.