Koostöövõrgustik

Merkur Bank

www.merkur.dk

Taanis 1982. aastal asutatud Merkur Bank on üks Euroopa juhtivaid eetilisi panku. Merkuri enda sõnastuse järgi on nad ühistupank, mis kombineerib klassikalise panganduse visiooniga jätkusuutlikust ühiskonnast.

Pangal on üle 19000 kliendi ning bilansimaht 2012. aastal ca 260 miljonit eurot. Pank finantseerib ainult klientide tegevusi, nö reaalmajandust ning ei osale kapitaliturgudel.

Merkur rahastab mahetootmist ja mahetoidu töötlemist, taastuvenergia ja energiasäästu projekte, marginaliseeritud gruppide (nt puuetega inimeste) eluasemeprojekte, kultuuri- tervishoiu- ja haridusasutusi ning vähesel määral ka õiglase kaubanduse projekte arengumaades.

Merkuri eesmärgiks on samuti läbipaistev laenuportfell, et hoiustajad teaksid, mida nende rahaga tehakse.

Merkuri juht Lars Pehrson on käinud ka Eestis ning aidanud siin teadvustada eetilise panganduse eesmärke ja toimimisviise.

 

GLS Bank

www.gls.de

GLS pank asutati Saksamaal 1974. aastal eetilise pangana tuginedes antroposoofilisele maailmavaatele. GLS keskendub kultuuriliste, sotsiaalsete ja ökoloogiliste projektide finantseerimisele, mille eesmärgiks on loovate lahenduste abil ühiskondlikke probleeme lahendada.

GLS annab laene näiteks vabakoolidele ja lasteaedadele, mahefarmidele, teraapilist õpet kasutavatele asutustele, tervisliku toidu poodidele, kogukondlikele majaühistutele ning ökoloogilistele ja jätkusuutlikele äriprojektidele. GLS finantseerib ca 23000 projekti ja ettevõtet.

GLSi bilansimaht oli 2013. aastal 3,2 miljardit eurot.

GLSi laenuportfell on täielikult avalik ning kliendid saavad valida, millistesse projektidesse nad soovivad investeerida.

 

Ekobanken

www.ekobanken.se

Ekobanken on Rootsis tegutsev eetiline ühistupank (ca 1400 liiget), mis annab laenu ühistulistele eluasemeprojektidele, ökoküladele, ökoloogilisele toidutootmisele, taastuvenergia projektidele, õiglase kaubanduse ettevõtetele, ajalehtede väljaandmisele jne.

Ekobankeni bilansimaht oli aastal 2012 547 miljonit SEKi (ca 60 miljonit eurot).

 

Triodos Bank

www.triodos.com

Triodos on aastal 1980 Hollandist alguse saanud ilmselt Euroopa suurim eetiline pank, mis nüüdseks on laienenud mitmesse Euroopa riiki (UK, Belgia, Hispaania, Saksamaa).

Triodosel on üle 500000 kliendi ning aastal 2013 oli bilansimaht 9,6 miljardit eurot.

Triodose juhtmõtteks on ’People, Planet, Profits’ ehk ühiskondliku, ökoloogilise ja majandusliku kasu ühendamine.

 

Veel näiteid:

 

ABS Bank, Šveits, www.abs.ch

Banca Etica, Itaalia, www.bancaetica.it

Charity Bank, UK, www.charitybank.org

Cultura Bank, Norra, www.cultura.no

VanCity Credit Union, www.vancity.com

 

Eetilise panganduse organisatsioonid:

 

INAISE, www.inaise.org

International Association of Investors in the Social Economy

Ülemaailmne sotsiaalsesse ja ökoloogilisse majandusse investeerijate (pangad, teised finantsasutused, eraisikud) ühendus.

 

GABV, www.gabv.org

Global Alliance for Banking on Values

Ühendab 15 sotsiaalsetel ja ökoloogilistel väärtustel põhinevate investeerimispõhimõtetega panka.

 

FEBEA, www.febea.org

European Federation of Ethical and Alternative Banks. Euroopa eetiliste ja alternatiivsete pankade ühendus.

 

Institute for Social Banking, www.social-banking.org

Sotsiaalse Panganduse Instituut