Juhatus ja nõukogu

Hea Koostöö HLÜ juhatuse liikmed:

 

   esther2_231Esther Maria Grünberg

Olen sündinud 1957. aastal Austrias. Õppisin Austrias Graz’i Ülikoolis Germanistikat, Teoloogiat ja Pedagoogikat. Töötasin keeleõpetajana Norras (7 aastat) ja Eestis. Olen Tallinna Meelespea Waldorflasteaia ja Vaba Waldorfkooli asutusliige. Mul on kogemusi Sotsiaalpangaga Austrias ja Norras, kus olin panga liige.

 

 

IMG_9680_1 Tiit Urva   

Olen õppinud majandusküberneetikat Tartu Ülikoolis ja otsinud vastust küsimustele, et kuidas inimesed ja organisatsioonid peaksid toimima, et kujuneks ühiskond mis funktsioneerib, muutub ja areneb nii, et see oleks kooskõlas loodusseadustega ja tagaks jätkusuutliku arengu meile kõigile.

Mul on olnud õnn olla ühe waldorfkooli alguse juures ja olen saanud kaasa aidata selle hilisemale arengule. Viimased kümmekond aastat olen tegelenud ettevõtete nõustamisega. Aastal 1991 kohtusin Eestis hr. Ernst Barkhoffiga, kes oli Saksamaal käivitanud uut tüüpi panga. Nüüd on minu eesmärgiks ühe sarnase sotsiaalse pangainitsiatiivi käivitamine Eestis, mis oma tegevusega toetaks meie riigi ja ühiskonna kestlikku arengut.

Möödunud suvel osalesin Prantsusmaal Lyonis Sotsiaalse Panganduse Instituudi poolt korraldatud 7-l Rahvusvahelise Suvekooli kokkutulekul, kus osales külalisi erinevatest Euroopa maadest.
 ISB Certificate.

 

Hea Koostöö HLÜ nõukogu liikmed:

 
riinu

Riinu Lepa

Olen sotsiaalne ettevõtja juhtides talukaupa vahendava ühingu Tagurpidi Lavka tegevust. Sotsiaalne ettevõtlus on mulle laiemalt huvi pakkuv ning
oma panuse valdkonna arengusse annan ma Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liikmena ning sotsiaalse ettevõtluse külalisõppejõuna EBSis ja TLÜs. Jätkusuutlik majandamine, väärtuspõhine ettevõtlus ja pangandus on minu huvi olnud viimastel aastatel nii teoorias kui praktikas. Ma olen ökokogukonna Väike Jalajälg üks eestvedajatest.

 

Toomase portree

Toomas Trapido

Olen otsinud vastuseid küsimusele, kuidas inimesed saavad loodusega kooskõlas elada ning sellest lähtuvalt aidanud mitmel moel kaasa ökoloogilise eluviisi levikule Eestis ja laiemaltki. Olen õppinud ülikoolis bioloogiat, hiljem ka veebirakenduste tegemist, juhtinud Eestimaa Looduse Fondi, olnud neli aastat riigikogu liige ja Teeme Ära üks algatajatest.
Eetilise panganduse vastu hakkasin huvi tundma 2000. aastate alguses, sest raha ja rahasüsteemide mõju loodusele ning ühiskonnale on tohutu. Siis puutusin kokku Merkur panga juhi Lars Pehrsoniga, tutvustasin täiendrahade võimalusi Eestis ning hakkasin mõtlema Eestis tegutseva eetilise rahandusasutuse loomise peale.

 

Rainer Eidemiller

Olen erialalt jurist ning praegu riigiametnik, ent suure osa oma ajast olen panustanud vabakondlikesse algatustesse Paides ja Türil, sh olen olnud nii Paide SRIKi kui Wabalinna maja asutajate ja arendajate hulgas, kus lisaks kestliku maailmavaate toetamisele on muuhulgas mängitud läbi ka kogukondliku raha kasutamine. Olen hea meelega abiks seal, kus pannakse õlg alla kestlikku ja kogukondlikku mõttelaadi toetavatele ettevõtmistele, eriti kui eesmärgiks on kohaliku majandusliku võimekuse kasvatamine. Minu arvates annab selles olulise panuse ka eetilisele pangandusele sihitud Heapank.