Kes me oleme?

Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu asutati 29. mail 2015 Tallinnas 48 asutajaliikme poolt.

Hea Koostöö HLÜ kanti äriregistrisse 30. oktoobril 2015 registrikoodiga 12938421.

  • Eesti esimese eetilise finantsasutuse – Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu (HLÜ) – eesmärgiks on elu edendavatele tegevustele kaasaaitamine.
  • Hea Koostöö HLÜ on finantsasutus, mis viib kokku inimesed, kes soovivad et nende raha laenataks ökoloogiliselt ja sotsiaalselt headele projektidele ning teiselt poolt inimesed, ettevõtted ja kogukonnad, kes sedalaadi finantseerimist vajavad.
  • Hea Koostöö HLÜ põhiväärtustega saab tutvuda siin.
  • Hea Koostöö HLÜ liikmeks astumise huvi korral võtke palun ühendust liitumisvormi kaudu.

 

Hea Koostöö HLÜ tegevus on põhiosas suunatud kolmele rühmale:

  1. inimesed, keda aidatakse finantsküsimustes ning samuti soodustab HLÜliikmete koostööd läbi sarnaste projektide kokkuviimise,
    ühistulise ettevõtmise toetamise, ühise arveldusvahendi ja muul sobival moel,
  2. ettevõtted, kelle põhitegevus vastab HLÜ väärtustele, nt mahetootjad, ökopoed,taastuvenergiaühistud, sotsiaalsed ettevõtted jne,
  3. kogukonnapõhised ettevõtmised, nagu erinevad vabakoolid (sh Waldorf), lasteaiad,kodanikuühendused jt.

 

HLÜ kasutab oma finantsvahendeid, võrgustikku, tehnoloogilist võimekust jt tööriistu nende kolme sihtrühma toetamiseks. Ettevõtete ja kogukondade (kodanikuühenduste) projektide puhul hindab HLÜ nende vastavust HLÜ põhiväärtustele ning vajadusel aitab projekte arendada suurema positiivse sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnamõju suunas. HLÜ koondab kompetentsi ja parimaid praktikaid kogu maailmast ning vahendab neid liikmetele.