MetsikELU5

”MetsikELU5” on eluviis, mis toetab lapse ja noore inimese kasvamist ja küpsemist loodusega kooskõlas, aitab kujuneda elutervel maailmapildil, mis saab aluseks intuitiivsele eneseteostusele ning jätkusuutlikule eluviisile ka tulevikus.

Projekti missiooniks on luua laste, noorte ja lastega perede jaoks looduslik elu ja arengukeskkond, mis inspireeriks neid elama ja tegutsema loodusega koos ja kooskõlas.

Peamine eesmärk on luua lastele ja noortele arengukeskkond, kus on võimalik:

  • avastada loomulik ja loodusega kooskõlas elamise viis nn ”MetsikELU5”
  • luua loodusega lähedane kontakt ja empaatiline side
  • tunnetada looduse elurikkust
  • õppida tundma paljusid erinevaid looma, linnu- ja taimeliike nendega igapäevaselt suheldes
  • mõista inimese, loomade-taimede ja keskkonna vahelisi seoseid
  • õppida hoolitsema mitmete koduloomaliikide – hobused, lambad, pardid, kanad – eest.
  • leida oma juured Eesti pärimuskultuuris
  • praktiseerida igapäevaselt kogukondlikke koostööoskusi ning ühiseidotsustusprotsesse
  • jagada oma teadmis ja oskusi teiste laste ning noortega
  • viia läbi koolitusi lapsevanematele, lasteaiakasvatajatele ja kooliõpetajatele