Female Estonian Migrant (FEM) sildfinantseerimine

Eesti naismigrandid Soomes
Liia Urman

Euroopa Eesti Seltside Koda MTÜ

FEM (Female Estonian Migrant) ehk Euroopa Eesti Seltside Koda on MTÜ, mis tegeleb Eesti naistega, kes on asunud või soovivad asuda Soome elama. Projekt sai alguse sellest, et Liia Urman, kes töötab probleemidega Euroopas, hakkas huvi tundma, millised probleemid ja kas üldse on Eesti naistel (ja ka meestel) Soome elama asumisel. Üllatuseks olid ühiskondlikud valukohad väga suured ja erinevad, mis ajendas esitama projekti interregi.

FEM projekt keskendub naismigrantide probleemidele ja neile lahenduste leidmisele kogukonna tegevuste kaudu. Projekti tegevustes vőrdlusrühmadena osalevad sihtgrupid on eesti naised, kes alles plaanivad Soome elama asuda (Tallinna rühm) kui ka need, kes juba Soomes elavad (Turu ja Helsingi rühmad). Projekt tõi välja tõsiasja, et naised, kes plaanivad Soome elama asuda ja tihtipeale ka need, kes juba seal elavad ja töötavad, pole piisavalt ette valmistunud: nad ei valda piisavalt keelt, nad ei tunne huvi sealsete seaduste vastu, nad ei tea oma õigusi ja kohustusi. FEM on keskendunud kahe olulise probleemi lahendamisele: maailmas erinevates olukordades olevate inimeste vähene iseseisev toimetulek ja eestlaste vähene suhtlemisvajadus, solidaarsuse tunne ning teadlikkus arengukoostööst. Neid väljakutseid saab ületada koolituste abil, millele projekti raames ka keskendutakse. Liia sõnul on oluline taastada eneseusk ja iseseisva hakkamasaamise võime. „Oluline, et keskendutakse ühiskondlike valukohtade tervendamisele, FEM puhul ühiskonna mõjutamisele.“.

Projekt osutus esialgsest ideest palju sügavamaks nii probleemide kui ka vajalike tegevuste suhtes.
Liia sõnul on eesmäärk pärast FEM projekti lõppu leida fonde projekti jätkamiseks uute ja laiemate
tegevustega. „Nagu vanasõna ütleb, mida sügavamale metsa lähed, seda rohkem puid tuleb,“ sõnas
Liia.

Hea Koostöö Hoiu-laenuühistust otsustati laenu võtta, kuna FEM projekti väärtused ja eesmärk
vastavad Heapanga väärtustele. Saadud laenuraha eest sihtfinantseeriti projekti esimese poolaasta
kulusid.

Uurides Liialt, millist potentsiaali näeb tema selliste projektide läbi rahvusvaheliste suhete
edendamiseks, vastas ta:“ Inimkonna vastutuse probleem puudutab sisuliselt kõiki eluvaldkondi.
Jätkusuutlikus arengus tuleb otsida tasakaalu majanduse, sotsiaalsfääri ja muude eluvaldkondade
vahel ning võimalusi, et täisväärtuslik ühiskonnaelu jätkuks.“.

Rohkem infot leiab www.facebook.com/FEM.projekt ja estchamber.eu