Hundiallika ait-meditatsioonihoone renoveerimine

Hundiallika Retriidi- ja koolituskeskus on Lõuna-Eesti kagunurgas, Orava vallas, Suuremetsa külas asuv avatud maailmavaate ja enesearengu keskus. See on olemise, mõtisklemise ja arenemise koht.

Keskus alustas tööd 3 aastat tagasi ühes vanas talukohas, mida oleme aasta-aastalt üles ehitanud  ja keskusele sobivaks kohandanud. Nii on keskuses koolituse-ja majutushoone, väliduššid ja -tualetid, suitsusaun. Tänaseks on meie juures toimunud hulgaliselt laagreid, koolitusi, ümarlaudu, õppepäevi jms, mis on seotud inim- ja loodussõbraliku ning jätkusuutliku maailma loomisega.
Sotsiaalse ettevõttena on meil täita üks tühimik, milleks on just taolisi tegevusi toetava kohtade vähesus. Meie eripäraks on looduslik keskkond, võimalikult loodussäästvad lahendused (taaskasutus, sh vanade hoonete komponentide kasutamine, komposteerimine, väliduššid ja -tualetid jne) ning rida vaimset arengut ja vaimset tervist toetavaid komponente – sh ka HLÜ laenu abiga valmiv ait-meditatsioonihoone.

Ait-meditatsioonihoone on vanast aidast ümberkujundatav 3-kambriline hoone, kus on kaks väiksemat ja üks suurem ruum. Hoone valmimisaeg on suve algus 2016.

Hundiallika Keskus on loodud loodus-ja inimkesksust, jätkusuutlikku maailmavaadet silmas pidades – sündmused, mis meie juures toimuvad, saavad olla ainult neid väärtusi edasikandvad ja meie juurde on alati oodatud erinevad terviselaagrid, kodanikualgatuslike liikumiste ümarlauad ja suvekoolid, alternatiivse haridussüsteemi ja keskkonnateadlikkuse kursused, permakultuuri koolitusi, jooga-ja meditatsioonilaagrid jms.

Usun, et aina enam on inimestel vaja aeglustumise ja looduses olemise kohta – ja Hundiallika seda kõike pakubki. Vt lisa ka: www.hundiallika.ee