Mis on teadlik hoiustamine?

Teadlik hoiustamine ühiskondlikult kasulikesse projektidesse

Viimasel ajal on ajakirjanduses juttu olnud Eestis tegutsevatest hoiu-laenuühistutest, nii positiivses kui negatiivses valguses. Hoiu-laenuühistud on oma raha pankadest suurema intressiga paigutada soovivate inimeste jaoks olnud üldiselt heaks võimaluseks saada suuremat intressi kui raha pankades hoiustades, kuid mõningatel juhtudel on võinud küsitavaks jääda hoiu-laenuühistute läbipaistvus. Eestis on mitmeid erinevaid hoiu-laenuühistuid ja võimalusi vaba raha paigutamiseks on mitmeid. Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu hoiustajad väärtustavad tugevalt lisaks oma raha kasvatamisele ka ühiskonda, inimesi ja kogukonda.

Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu

Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu tegutseb alates 2015. aastast. Missiooniks on teha rahaga head, vahendades teadlike hoiustajate sääste inimesi ja elukeskkonda väärtustavatele projektidele, ettevõtmistele, mis hoolivad inimesest, kogukondadest ja loodusest ning püüavad vähendada ressursside raiskamist. Hea Koostöö HLÜ eesotsas on inimesed, kellel on kogemusi erinevate alternatiivhariduslike, kogukondlike, energiasäästlike ja ökoloogiliste projektidega.

Hea Koostöö visiooniks on oma tegevusega levitada eetilise finantstegevuse kultuuri Eestis. On näha, et finantsmaailm vajab muutusi väärtustest lähtuvalt ja pakub alternatiivset võimalust nendele, kes jagavad sarnast uskumust. Hea Koostöö HLÜ eristub tavapankadest ja teistest finantsvahendajatest jätkusuutlikule arengule suunatud läbipaistva tegutsemisega. Elu edendavate tegevustena nähakse ettevõtmisi, mis teadlikult hoolivad inimesest, kogukondadest ja loodusest ning püüavad ressursse õiglaselt jagada. HLÜ aitab projekte nendest aspektidest analüüsida ja pakub läbi liikmete ning nendega seotud võrgustike lisaks ka tuge projektide arendamisel.

See on asutamiskoosoleku pilt tehtud 2015 aastal mai kuul.

Milles väljendub teie läbipaistvus?

Igal vähegi oma liikmetest hoolival hoiu-laenuühistul on näiteks kodulehel välja toodud põhikiri ja avaldatud kõik majandusaasta aruanded. Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu ei piirdu vaid sellega. Samuti on avalikustatud juhatuse ja nõukogu liikmed. Lisaks on kodulehel välja toodud ka ligi 20 ühiskonnateadlikku, ressursside jätkusuutliku kasutamise ja Eesti ühiskonnale kasulikku projekti, mis on läbi ühistu rahastuse saanud. Ühistus toimub vahetu suhtlus hoiustajatega ja liikmetega mitte vaid üldkoosolekutel majandusandmete esitamise abil, vaid ka tulevikumõtteid ja perspektiive arutatakse koos. Oma liikmete ees saladusi ei hoita. Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu iga klient on väärtuslik ühistu liige.

Millised on teie hoiuseintressid?

Vastavalt koostöö ja teadlikkuse põhimõtetele on ka rahastatavad projektid palju hoolikamalt valitud ning riskid võimalikult maandatud. Väldime teadlikult „ratsa rikkaks“ saamise projekte ja riskantseid inimesi. See tähendab praktikas kuni 5% hoiuseintressi aastas ja lisaks teadmist, et hoiustaja rahaga on tõesti tehtud midagi head. Mitmed hoiustajad on läinud seda teed, et valinud vabatahtlikult madalama hoiuseintressi, soovides olla kindlad selles, et ühiskonda ja loodust väärtustavad projektid saaksid tehtud. 

Millise summaga võib alustada hoiustamist?

Väikseim hoiuse summa on 500 eurot ja minimaalne tähtaeg 1 aasta, kuid sobivaim aeg kuni 5 aastat. Vajadusel võime teha erandeid ja kui hoiustades näiteks 200 eurot, siis esimesel aastal saab vähemalt tagasi teenida seaduse poolt määratud minimaalne sisseastumistasu 6 eurot.

Millised on teie tulevikuplaanid?

Vaatamata kõigi jaoks väljakutseid pakkuvale eelmisele aastale tugevneb ja kasvab Hea Koostöö kogukond selliseks, et keerulistel aegadel oleks sellest meile kõigile tuge ja kasu. 2020. aasta on ühistu jaoks olnud kasumlik ja liikmeid on juurde tulnud. Ühistu kasv on toimunud loomulikus tempos. Edasi kasvada on plaanis samuti läbimõeldult ja rahulikult. Pikemaks eesmärgiks on luua inimlik ja ühistuline pank, kuhu on kogunenud ühiskonda väärtustavad ja jätkusuutlikkust hindavad inimesed ja ettevõtted.

Kes on Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu omanik? Kes on selle taga?

Ühistu osanikeks on kõik hoiu-laenuühistu liikmed ja kõigil on hääleõigus üldkoosolekul. Ühistu asutasid 48 asutajaliiget nii panganduse, ettevõtluse, hariduse, loodushoiu ja põllumajanduse taustaga, kellel on ühine eesmärk Eesti häid inimesi ja ettevõtmisi aidata ja väärtustada. Lisaks sellele võib Hea Koostöö juhatuse poole pöörduda oma ettepanekute, murede ja ideedega vabalt iga hoiu-laenuühistu liige ja kõik soovijad saavad ühistu põhimõtete ja jätkusuutlikkuse osas kaasa mõelda. Juhatuses on majandusküberneetika taustaga Tiit Urva ja pedagoog Esther Maria Grünberg, kes on nii Austrias kui Norras sotsiaalpangandusega tihedalt kokku puutunud. Nõukogusse kuuluvad Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige ja ülikooli õppejõud Riinu Lepa, Eestimaa Looduse Fondi juhtinud ja “Teeme Ära” üks asutaja Toomas Trapido ja jurist ja Wabalinna Maja asutaja Rainer Eidemiller. Hea Koostöö juhatuse konsultant on olnud kuni tööle asumiseni Eesti Panka Tarmo Klettenberg. Varasemalt on osalenud laenukomitee töös praegune LHV panga osakonnajuhataja Marko Kiisa. 

                         

Esther Maria Grünberg                     Tiit Urva

Kui turvaline on teie juures hoiustamine?

Tähtis on teada, et ükski Eestis tegutsev hoiu-laenuühistu ei osale riiklikus hoiuste tagatisfondis, selles osalevad vaid 9 siin tegevusloa alusel tegutsevat panka. Välisriigi pankade filiaalid osalevad oma koduriigi vastavates hoiuste tagamisskeemides. Hoiu-laenuühistud oma tegevuses kindlasti tähelepanu pöörama oma tegevuse turvalisusele. See on kirjas ka Hoiu-laenuühistu seaduses. Näiteks, § 24. kohaselt kohustuste tagamiseks moodustatakse reservkapital, mille suurus peab olema vähemalt pool osakapitalist ja samuti igal aastal kantakse reservkapitali vähemalt 20 protsenti puhaskasumist. Erinevaid nõudeid on seaduses veelgi, muuhulgas nõue, et ühele hoiu-laenuühistu liikmele antud laenude summa kokku ei tohi ületada selle liikme tasutud osamaksu rohkem kui 20-kordselt ega 20 protsenti hoiu-laenuühistu omakapitalist. Ühistu hoiab vähemalt 5 protsenti oma liikmete hoiuste summast tagatisfondis osalevas pangas, iga laenulepingu puhul paneb krediidikomisjon suurt rõhku laenusaaja krediidivõimekusele ja usaldusväärsusele. Seda näitab hästi asjaolu, et ühistu tegevus on olnud kahel viimase aasta jooksul kasumlik ja ühistu on võimeline kasumlikult tegutsema just raskematel perioodidel, nagu oli 2020. aasta.

Kui suur on liitumistasu ja kas on veel mingeid tasusid, et avada hoius?

Vastavalt Hoiu-laenuühistu seadusele, minimaalne sisseastumistasu suurus on 6 eurot ja seda miinimumi Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu ka rakendab. Vastavalt samale seadusele, Hoiu-laenuühistu liikme osamaksu suurus peab olema vähemalt 30 eurot (soovituslik 100 eurot). Hoiuse avamine kui selline on tasuta ja ühel liikmel võib olla ka mitu erinevat hoiust erinevate summade ja perioodidega. Kui tavapäraselt hoiu-laenuühistud ei soovi erinevatel põhjustel uute hoiustajate osamaksu suurust eriti suurendada, siis Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu puhul seda piirangut ei ole ja alati võib taotleda ka suuremat osakapitali sissemakset.

Kes võib teie hoiustajaks saada?

Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu hoiustajateks on teretulnud kõik inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad oma rahale heal otstarbel kasutamist ja vähemalt väärtuse säilitamist, kogumist või ka lisa teenimist.

Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu liikmeks astumiseks saab kodulehel www.heakoostoo.ee valida sobiv liitumisavaldus, see ära täita, digiallkirjastada ja saata aadressile info@heakoostoo.ee.

Paberkujul liitumisavalduse esitamiseks võib selle välja trükkida, täita, allkirjastada ja saata aadressil: Vikerkaare 27, 61508, Elva, Tartumaa.

Kui tekkis huvi ja on soov kokku saada, siis palun helista ja lepime kokku kohtumise aja ja koha! 

Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu 

Tiit Urva  

Mob. 5066537